Collège St-Jean Vianney

พอร์ทัลชำระเงินระหว่างประเทศ


The smarter way to pay. Securely pay education fees to your provider in your local currency with competitive foreign exchange rates and no fees.

We help you save money by providing access to great rates for the payment of their tuition fees and other costs.

1.

การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ด้านล่าง

กรอกรายละเอียดด้านล่างและคลิกชำระเงินที่จะส่งรายละเอียด เป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะให้ที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง ราจะส่งคำแนะนำไปให้ที่อีเแล์ ให้แน่ใจว่าคุณได้นำบันทึกเลขที่ใบแจ้งหนี้และจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายใน Canadian Dollars จาก% คุณ Collège St-Jean Vianney ใบแจ้งหนี้นี้คุณจะต้องใช้เมื่อคุณเข้าสู่ Cohort Go Payments

2.

เข้าสู่ระบบและให้รายละเอียด

หลังจากได้รับอีเมล์ยืนยันการใช้งานและรวมถึงขั้นตอนการสู่ระบบใน Cohort Go Payments ใบแจ้งหนี้ของคุณจะถูกอัปโหลดโดยอัตโนมัติเพื่อความสะดวกของคุณ สิ่งที่เราจะต้องขอจากคุณเป็นได้แก่ สำเนาหนังสือเดินทางของคุณพร้อมกับรายละเอียดส่วนบุคคล เพื่อตรวจสอบตัวตนของคุณ

3.

เลือกผู้ชำระเงินและวิธีการชำระเงินของคุณ

เมื่อถึงเวลาที่จะโอนเงินของคุณ คุณสามารถเลือกที่จะดำเนินการชำระเงินด้วยตัวคุณเองหรือเสนอชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้ชำระเงิน เราให้ตัวเลือกในการชำระเงินผ่านธนาคารออนไลน์หรือที่ธนาคารในประเทศของคุณ

คุณจ่าย