Collège St-Jean Vianney

Cổng thanh toán quốc tế


Phương thức thanh toán thông minh. Hãy chọn thanh toán chi phí du học của bạn bằng thanh toán nội tệ với tỉ giá cạnh tranh và không mất phí.

Chúng tôi giúp bạn tiết kiệm chi phí du học bằng việc đưa ra tỉ giá rất cạnh tranh

1.

Hoàn tất đăng ký bên dưới

Sau khi hoàn thành thông tin chi tiết của bạn, hãy nhấp vào Thanh toán. Vui lòng cung cấp địa chỉ email hợp lệ vì chúng tôi sẽ gửi cho bạn hướng dẫn thêm qua email. Đảm bảo bạn ghi chú chi tiết hóa đơn và số tiền phải thanh toán theo Canadian Dollars từ hóa đơn Collège St-Jean Vianney của bạn.

2.

Chọn Phương thức Thanh toán

Bạn có thể tự thanh toán hoặc chọn người khác thanh toán. Bạn cũng có thể thanh toán qua các cổng ngân hàng điện tự hoặc tại các ngân hàng trong nước.

3.

Thanh toán tới Collège St-Jean Vianney qua Cohort Go Payments

Xin lưu ý rằng quá trình chuyển tiền của bạn đến Collège St-Jean Vianney có thể mất đến 72 giờ. Bạn sẽ nhận được thông báo sau khi quá trình chuyển của bạn hoàn tất.

Bạn thanh toán